Nhật An Group

Lĩnh Vực Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG TRUNG CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG TRUNG

Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Quốc tế Hoàng Trung - Cung ứng lao động trong nước, các khu công nghiệp lớn tại Việt Nam