Nhật An Group

Lĩnh Vực Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT NAM

Truyền thông Marketing

Công ty Cổ Phần Truyền thông Sen Việt Nam nằm trong hệ thống Tập Đoàn Nhật An cung cấp các dịch vụ về truyền thông đa phương tiện