Nhật An Group

Tin tức sự kiện

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HOÀNG TRUNG

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc Tế Hoàng Trung cấp lần đầu vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 và cấp lại vào ngày 30/11/2022.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Hoàng Trung với dịch vụ cung ứng lao động trong nước tại các khu Công nghiệp tại các tỉnh như Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình,...