Nhật An Group

Tin tức sự kiện

Chuyến du lịch Hạ Long năm 2022

Du lịch luôn là một trong những hoạt động được Nhật An Group quan tâm hàng đầu và tổ chức thường xuyên cho tập thể cán bộ nhân viên trong toàn Group. Ngoài mục đích gắn kết và khích lệ tinh thần, các hoạt động du lịch, tham quan, nghỉ mát còn là lời cảm ơn của Ban Lãnh đạo dành cho những nỗ lực làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt một năm qua.

Với đặc thù có nhiều cán bộ nhân viên làm việc tại các công ty thành viên ở nhiều địa phương khác nhau, Ban lãnh đạo Nhật An Group đã quyết định tổ chức  chuyến đi Hạ Long để gắn kết Văn phòng Tổng và Văn phòng Đại diện địa phương với hơn 100 Cán bộ nhân viên.

 Hoạt động tổ chức tham quan du lịch hàng năm cho cán bộ công nhân viên là một trong những hoạt động thường niên mà Nhật An Group luôn quan tâm, chú trọng. Hoạt động nhằm chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng, và cũng là cơ hội để các thành viên được giao lưu, tăng thêm tinh thần đoàn kết. Đây cũng là dịp nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động cho nhân viên. Để từ đó mọi người có thêm tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả cao, góp phần đưa “ngôi nhà” Nhật An phát triển mạnh hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc các chuyến du lịch năm 2022, lãnh đạo Công ty mong muốn sau chuyến đi mỗi cán bộ công nhân viên sẽ cùng nhau cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao, chung sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Sau đây là một vài hình ảnh về các chuyến du lịch của các thành viên Nhật An Group: